en

Ponuka služieb pre obchodné a business centrá

M.E.D. MDS

Tento balík služieb je vhodný pre tých, ktorí hľadajú komplexné riešenie pre svoju energetickú správu s automatickým odpočtom elektromerov, s automatickým dopĺňaním náhradných hodnôt pri poruchách merania, s vyhodnocovaním meraných údajov z pohľadu spotreby elektriny, strát, možných čiernych odberov a podobne, s prístupom k meraným údajom odkiaľkoľvek prostredníctvom webového portálu a mobilnej aplikácie, s automaticky generovanými reportami a monitorovaním zberu údajov aj prevádzkových parametrov siete. Balík M.E.D. BUSINESS zahŕňa nasledovné: