en

Ponuka služieb pre distribútorov energií

M.E.D. MDS

Tento balík služieb ponúka prevádzkovateľom miestnych distribučných sústav robustné automatizované riešenie zákonných povinností súvisiacich s meraním v ich sústave, poskytuje im nástroje na jej efektívnu správu a informácie potrebné pre ďalších účastníkov trhu s elektrinou. Balík M.E.D. MDS obsahuje nasledujúce služby: