en

Ponuka služieb pre výrobcov energie

Tieto balíky služieb sú vhodné pre prevádzkovateľov akýchkoľvek OZE (obnoviteľných zdrojov energie) vrátane fotovoltaických elektrární, bioplynových staníc, malých vodných elektrární, veterných elektrární a pod., ktorí chcú mať robustné automatizované riešenie pre plnenie zákonných povinností súvisiacich s nahlasovaním údajov na OKTE, RDS a SEPS.

Fotovoltaické elektrárne

img img

Ostatné OZE

img img