en

Ponuka služieb pre Vás...

Máte špecifické požiadavky, ktoré potrebujete vyriešiť?
Ozvite sa nám a pripravíme riešenie presne pre Vás.
M.E.D. je plne prispôsobiteľný modulárny systém. Nejde o riešenie tretej strany, ale od začiatku o náš vlastný produkt, ktorý plne vo vlastnej réžií už niekoľko rokov neustále vyvíjame a vylepšujeme. Máme úplnú kontrolu nad obsahom a vlastnosťami systému a dokážeme ho ľubovoľne upravovať. Budeme radi ak nám poviete, čo Vám na systéme M.E.D. chýba, prípadne čo by ste potrebovali prispôsobiť Vašim požiadavkám.
Systém M.E.D. dokáže na diaľku merať, prenášať, zobrazovať a aplikovať v princípe akékoľvek údaje. Okrem elektrických veličín aj neelektrické, ako napríklad teplota, tlak, prietok kvapalín a plynov, otáčky, hustota, koncentrácia plynu a iné. S týmito údajmi je možné aj ďalej pracovať, tvoriť rôzne štatistiky, reporty či tieto údaje ďalej prenášať do iných systémov. Dokážeme tiež vyvinúť špecializovaný hardware, ak by si to systém vyžadoval. Záleží teda len na Vašich potrebách...