en

O systéme M.E.D.

M.E.D. je programový systém na zber, spracovanie, prezentáciu a aplikáciu údajov z energetických meraní. Umožňuje vykonávať automatický diaľkový odpočet elektromerov, plynomerov, vodomerov, meračov tepla atď. Namerané údaje sú prenášané do centrály systému, kde sú spracované a uložené. Systém M.E.D. poskytuje svojim používateľom okamžitý aj integrálny prehľad o spotrebe a výrobe energie a jej ďalších parametroch, tvorí štatistiky a rôzne reporty podľa potrieb zákazníka, odosiela zákonom stanovené údaje do OKTE, a.s., RDS, a SEPS a.s., tvorí fakturačné podklady, kvalifikovane počíta predikcie aj náhradné hodnoty pri výpadkoch merania, varuje používateľa pri výpadkoch alebo iných poruchách v dodávke resp. výrobe energie. Spracovanie a využitie týchto údajov je možné mnohými spôsobmi podľa konkrétnych podmienok a požiadaviek zákazníka.
Systém M.E.D. je ponúkaný formou služby, zákazník do neho pristupuje odkiaľkoľvek prostredníctvom webového portálu a je možné ho rozširovať o nové funkcie podľa požiadaviek zákazníka. Údaje zo systému je možné exportovať na ďalšie spracovanie. Systém M.E.D. dokážu využiť všetci, od malých výrobcov a spotrebiteľov až po veľké firmy s desiatkami a stovkami odberných miest. Prezrite si ponuku služieb alebo sa pozrite, ako systém M.E.D. vyzerá a vyskúšajte si, ako sa ovláda cez DEMO prístup.
screenshot app presentation