en

Prečo systém M.E.D.

Možno...


Riešením je systém M.E.D.

▽▽▽

Automatizácia odpočtu elektromerov

img
Diaľkové odčítavanie údajov z elektromerov a ich prehľadné zobrazovanie na webovom portáli.

Odbremenenie od legislatívnych povinností

img
Úplné prenesenie starostí s plnením zákonných povinností posielania údajov do OKTE, RDS a SEPS na nás.

Monitoring elektrárne

img
Neustály monitoring výroby elektrárne, jej efektivity a porovnávanie s reálne dosiahnuteľnou výrobou. Okamžité upozorňovanie na prípadné výpadky výroby alebo iné technické problémy.

Podpora MDS

img
Výpočty a reporty z nameraných údajov. Generovanie fakturačných podkladov. Monitoring prevádzkových parametrov siete. Upozorňovanie na výpadky merania, manipuláciu s elektromermi alebo iné technické problémy.

Výsledkom je

▽▽▽

Úspora času a peňazí

img
Pretože nemusíte míňať čas a prostriedky na manuálne posielanie údajov do inštitúcii, platenie odpočtárov elektromerov alebo tvorbu fakturačných podkladov. Tiež včas odhalíte výpadok výroby či prípadné rezervy v efektivite vašej elektrárne a predídete tak finančným stratám.

Život so systémom M.E.D. a bez neho...

Pozrite si porovnanie situácií bez a so systémom M.E.D. a uvidíte, kde všade a ako Vám dokáže uľahčiť život.
FUNKCIA BEZ AUTOMATICKÉHO MERANIA A SYSTÉMU M.E.D. S AUTOMATICKÝM MERANÍM A PROGRAMOM M.E.D. OZE PLUS
img Odpočet elektromerov Ručne Automaticky
img Presnosť odčítaných údajov Principiálne nepresné Presné
img Spätné odčítanie údajov Nie je možné Je možné
img Tvorba náhradných hodnôt pri výpadku merania Ručne Automaticky, kvalifikovaným algoritmom s autokorekciou
img Archivácia všetkých údajov Ručne Automaticky, min. 5 rokov
img Online prístup k aktuálnym aj historickým údajom Neexistuje Z PC alebo mobilného zariadenia odkialkoľvek
img Varovanie pri výpadku toku údajov z merania Neexistuje Automaticky, e-mailom a/alebo cez SMS
img Varovanie pri poklese či úplnom výpadku výroby Neexistuje Automaticky, e-mailom a/alebo cez SMS
img Priebežné vyhodnocovanie efektivity výroby Ručne Automaticky, na základe reálnych podmienok pre výrobu v danej lokalite a danom čase
img Dodatočné spracovanie údajov Ručne Automaticky
img Tvorba fakturačných podkladov Ručne Automaticky
img Tvorba údajov pre hlásenie na OKTE, RDS a SEPS Ručne Automaticky
img Tvorba denných, mesačných a ročných predikcií Ručne Automaticky
img Zasielanie údajov do OKTE a.s., vrátane predikcií a hodnoty dosiahnuteľného výkonu Ručne, nutnosť zriadiť si a obnovovať certifikát resp. SMS kľúč Automaticky, bez nutnosti zriaďovania certifikátu či SMS kľúča
img Zasielanie údajov do RDS a SEPS Ručne Automaticky
img Denné a mesačné hlásenia o výrobe a spotrebe elektrárne vrátane prehľadu o zasielaní údajov Ručne Automaticky, prístupné cez webový portál, zasielané e-mailom
img Hlásenia o odbere a dodávke MDS a ďalších parametroch siete vrátane prehľadu o zasielaní údajov Ručne Automaticky, prístupné cez webový portál, zasielané e-mailom