en

Ako systém M.E.D. funguje

Zber údajov

img
Na začiatku celého procesu sú meracie prístroje (elektromery, vodomery, plynomery, atď.) a zariadenia na odpočet údajov, ktoré ich prostredníctvom siete GPRS alebo inej WAN posielajú na server systému M.E.D.

▽▽▽

Spracovanie údajov

img
Na serveri sa údaje uložia a spracujú do formy vhodnej na ich archiváciu, zobrazenie a praktické používanie.

▽▽▽

Aplikácia údajov

img
Systém M.E.D. využíva namerané údaje rôznorodým spôsobom podľa zamerania jeho používateľa (výrobca, distribútor, odberateľ). Vytvára reporty o výrobe, spotrebe a kvalite elektriny, generuje fakturačné podklady, odosiela zákonom stanovené údaje do OKTE, RDS a SEPS, počíta predikcie a náhradné hodnoty, automaticky posiela upozornenia na rôzne technické a prevádzkové problémy.

▽▽▽

Prezentácia údajov

img
Na webovom portáli M.E.D. sú prístupné namerané a vypočítané údaje v tabuľkovej aj grafickej forme, všetky reporty, ako aj hlásenia o stave a úspešnosti plnenia jednotlivých úloh.

SLIDE-17