en

Ponuka služieb pre odberateľov energií

Systém M.E.D. môžu využiť aj obchodné a business centrá, obytné a priemyselné komplexy a podobne, ktoré chcú mať realizovaný automatický odpočet elektromerov, komfortný prístup k meraným údajom a ich spracovanie s automaticky generovanými dennými a mesačnými reportami podľa ich potrieb.

Obchodné a business centrá

img

Priemyselné parky

img

Malí odberatelia

img