en

Ponuka služieb pre fotovoltaické elektrárne

Komplexná starostlivosť o fotovoltaické elektrárne

Od automatizovaného plnenia zákonných povinností po hodnotenie efektivity výroby elektrickej energie


▽▽▽

Úplné prenesenie starostí s plnením zákonných povinností posielania údajov do OKTE, RDS a SEPS na nás

Takto ušetríte Váš čas aj peniaze, nezabudnete splniť svoje povinnosti a budete mať k dispozícii všetky užitočné informácie. Ponúkame Vám aj 100%-nú garanciu odoslania údajov do OKTE, RDS, prípadne SEPS aj pri poruche merania. Teda aj pri dlhodobom výpadku spojenia s elektromerom, respektíve pri akejkoľvek poruche v meracom reťazci - ako napríklad výpadok internetu, porucha elektromera či modemu a podobne.
Už žiadne obavy o riadne a včasné odoslanie údajov!

Monitorovanie fotovoltaickej elektrárne s dôrazom na priebežné vyhodnocovanie efektivity a spoľahlivosti výroby elektriny

Chceli by ste byť informovaní, že trvalo prichádzate o peniaze, pretože Vaša elektráreň nevyrába toľko elektrickej energie, koľko by za daných podmienok reálne mohla? Náš systém Vás na to upozorní!
Chcete dôkaz? Zadarmo Vám ponúkame reálnu demonštráciu tejto funkcie priamo pre Vašu elektráreň! Stačí, aby ste nám poslali pár základných informácií o Vašej elektrárni a my Vám už na druhý deň zašleme e-mailom report odrážajúci efektivitu jej výroby.
Už žiadne pochybnosti, či využívate Vašu elektráreň naplno!

Upozornenie pri výpadku výroby elektrickej energie

Systém M.E.D. Vás vie okamžite upozorniť aj na úplný výpadok výroby elektrickej energie formou SMS správy. Vďaka tomu je možné vzniknutý problém okamžite riešiť a finančné straty minimalizovať.

Programy pre FVE podľa inštalovaného výkonu

M.E.D. OZE / M.E.D. OZE PLUS

img
Komplexná starostlivosť o fotovoltaickú elektráreň. Automatické odosielanie údajov do OKTE, RDS a SEPS. Tvorba náhradných hodnôt. Priebežné vyhodnocovanie efektivity výroby. Komplexný monitoring a okamžité upozorňovanie na problémy s výrobou.

M.E.D. OZE 100

img
Nižšia cena a možnosť aj manuálneho vkladania údajov o výrobe elektrickej energie. Odosielanie údajov do OKTE a RDS. Vkladanie plánovaných údajov a mesačné reporty.

OKTE 10 SOE

img
Nižšia cena a možnosť aj manuálneho vkladania údajov o výrobe elektrickej energie cez webový portál a pomocou mobilnej aplikácie. Potvrdenie úspešného odoslania údajov.