en

HARDWARE

M.E.D. spolupracuje s rôznym typom hardware. Dokáže zobrazovať informácie z rôznych typov elektromerov ale aj iných meradiel. A to nie len elektrických, ale aj neelektrických veličín, ako napríklad teplota, tlak, hustota a iné. Do systému vieme podľa požiadaviek klienta zapracovať prakticky akýkoľvek hardware schopný posielať údaje. V ponuke máme aj hardware vlastnej produkcie, napríklad zariadenie na diaľkový odpočet elektromerov alebo jednosmerný elektromer.

ACM14-RG

Komunikátor určený na automatický diaľkový odpočet elektromerov.

img
ACM14 je komunikátor určený na automatický diaľkový odpočet elektromerov.
Je využívaný najmä na diaľkový odpočet IMS elektromerov (napríklad v rámci miestnych distribučných sústav) ako aj fakturačných elektromerov regionálnych distribučných sústav (ZSDis, SSE-D, VSD) za účelom fakturácie resp. zasielania údajov na OKTE, RDS a SEPS. Komunikátor ACM14 je kompatibilný s našou vlastnou centrálou IMS, ktorú je možné využiť v rámci balíkov služieb pre miestne distribučné sústavy (MDS), obnoviteľné zdroje energie (OZE) ako sú napr. fotovoltické elektrárne ako aj priemyselné parky a pod.
ACM14 bol navrhnutý tak, aby nevyžadoval pri inštalácii a uvedení do prevádzky žiadne oživovacie resp. konfiguračné úkony, aby bol pri prevádzke úplne bezobslužný, bezúdržbový a maximálne spoľahlivý.
viac


AEM11-PS

Jednosmerný elektronický elektromer na nepriame pripojenie určený na meranie elektrickej energie v jednosmernej trakčnej sústave.

img
AEM11-PS je jednosmerný elektronický elektromer na nepriame pripojenie určený na meranie elektrickej energie v jednosmernej trakčnej sústave. Do meracieho obvodu sa pripája cez externé galvanicky oddelené jednosmerné prevodníky napätia a prúdu. Elektromer vyhovuje norme STN EN 50463: Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách.
viac


AIL15

Sledovanie prítomnosti a výpadku trojice fázových napätí v sieti NN.

img
Produkt pozostáva z dvoch súčastí.
AIL15-M v spojení s AIL15-S je modulárny systém určený na monitoring 1 až 16 kusov trojfázových vývodov v sieti nn. Meracia jednotka AIL15-M vyhodnocuje, spracúva a publikuje údaje získané z AM15-S.
Komunikačné rozhrania:
  • Ethernet RJ45
  • Modbus RS-485
    • Bez galvanického oddelenia
    • Komunikačná rýchlosť 115 200 Bd 8N1
viac