en

Ste naším klientom?

Prihlásiť sa do systému M.E.D.
MED-LOGO

M.E.D. - Moderná Energetická Databáza

Inteligentný systém na automatický diaľkový zber, spracovanie, prezentáciu a aplikáciu údajov o výrobe, dodávke a spotrebe elektrickej energie, tepla, vody a plynu